Taaleri Energia kehittää teollisen kokoluokan tuuli-,  aurinko- ja energiavarastohankkeita ja sijoittaa niihin. Lisäksi se hallinnoi sijoituksia niiden koko elinkaaren ajan.

Energiatiimimme on yksi Euroopan osaavimmista. Meillä on asiantuntemusta hankkeen kaikista vaiheista: projektikehityksestä, sijoitusmahdollisuuksien luomisesta, teknisestä due diligencesta, transaktioiden toteuttamisesta, rakennuttamisesta ja operoinnista.

Sen lisäksi, että olemme yksi merkittävimmistä pääomataustaisista toimijoista Suomen tuulivoimamarkkinoilla, hallinnoimme portfoliossamme tuuli-, aurinko- ja energiavarastointikohteita Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä. 

SolarWind III

Taaleri SolarWind III -rahasto omistaa n. 60 eri kehitysvaiheessa olevaa tuuli-, aurinko- ja energiavarastohanketta, jotka edustavat n. 8 gigawatin tuotantokapasiteettia rahaston kohdemarkkinoilla – Pohjoismaat ja Baltia, Puola ja Kaakkois-Eurooppa, Espanja ja Texas.

Mikäli kaikki hankekehitysportfoliohankkeet saavuttavat rahaston sijoitusaikana rakentamisvalmiuden, tulee niiden yhteenlaskettu sähköntuotannon nettokapasitteetti olemaan n. 8 gigawattia ja niiden rakentaminen vaatii noin 2,6 miljardia euroa omaa pääomaa rahastolta. Arvion mukaan rahastion sijoitukset jakautuvat eri kohdemarkkinoiden kesken niin, että noin 50 % sijaitsee Pohjoismaissa ja Baltiassa, noin 25 % Puolassa ja Kaakkois-Euroopassa, noin 15 % Espanjassa ja noin 10 % Texasissa.

Aloittamalla tuuli-, aurinko- ja energiavarastohankkeita varhaissessa vaiheessa, rahasto turvaa parempaa tuottoa, sekä laadukkaampia hankkeita, joissa Taaleri Energian kehitystiimi voi hallita hankkeita koko niiden elinkaaren ajan.

 

Paistinkulma on Taaleri Energian ensimmäinen energiavarastohankesijoitus. Hanke sijaitsee Lempäälässä, noin 25 km Tampereelta etelään. Teholtaan 30 megawatin / 36 megawattitunnin laitos on yksi suurimmista Suomen taajuusreservimarkkinoilla toimivista energiavarastoista. Toteutettava energian varastointijärjestelmä tukee sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottamista osallistumalla Fingridin reservimarkkinoille. Samalla se mahdollistaa uusiutuvan energian osuuden kasvattamista sähköverkossa. Hankkeen kapasiteetti on mahdollista kaksinkertaistaa tulevaisuudessa.

Paistinkulma-hanke on yksi Taaleri SolarWind III -rahaston kestävän kehityksen sijoituksista, eli hanke on EU Taxonomy EU/2020/852 -mukainen, jonka kestävyyttä mitataan ja seurataan kestävän kehityksen mittareilla ja periaatteelliset haittavaikutukset huomioidaan ja raportoidaan rahastotasolla. Paistinkulma-hankkeeseen liittyvät kestävän kehityksen tunnusluvut mittaavat uusiutuvan energian siirtymistä korkean kysynnän tunneiksi ja sähköverkon tasaustunteja.30 MW / 36 MWh energiavarasto


 

Mahdollistaa uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen edelleen sähköverkossaTukee sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottamistaArvioitu valmistuminen Q2/2024

 

 

Lehdistötiedote

SolarWind II

 

Taaleri SolarWind II rahasto on sijoittanut  yhdessä Encron kanssa 111 megawatin tuulipuistoon Kroatiassa. Taaleri SolarWind II rahasto omistaa tuulipuistosta 30% osuuden.

Tuulipuisto koostuu 25:stä Nordexin tuulivoimalasta, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä noin 111 MW. Tuulipuisto tulee toimittamaan arviolta noin 373 GWh sähköä Kroatian sähköverkkoon ja tuottamaan sähköä noin 93 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 92 000 tonnia CO2e vuosittain.

 

 

111 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 92 000 tCO2e vuosittain

 

25 tuulivoimalaa

 

Tuottaa sähköä noin 93 000 kotitaloudelle

 

Arvioitu vuosituotanto noin 373 GWh

 

Valmistuminen Q1/2024

 

Lehdistötiedote

Hankkeen verkkosivusto

Taaleri Solarwind II on sijoittanut yhdessä Lords LB Asset Managementin hallinnoiman sijoitusyhtiön (Atsinaujinančios Energetikos Investicijos) kanssa 50 MW tuulipuistoon Liettuassa.

Anykščiai on operatiivisessa vaiheessa oleva tuulipuisto, joka sijaitsee Utenassa Liettuassa. Puisto koostuu 9 tuulivoimalasta ja sen vuotuinen sähköntuotanto on noin 152 GWh. Tuulipuisto tuottaa sähköä noin 65 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 26 000 tonnia CO2e vuosittain.

 

50 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 26 000 tCO2e vuosittain

 

9 tuulivoimalaa

 

Tuottaa sähköä noin 65 000 kotitaloudelle

 

Arvioitu tuotanto 152 GWh

 

Valmistuminen Q1/2024

 

Lehdistötiedote

Hankkeen verkkosivusto

Taaleri Solarwind II on sijoittanut yhdessä Lords LB Asset Managementin hallinnoiman sijoitusyhtiön (Atsinaujinančios Energetikos Investicijos) kanssa 70 MW tuulipuistoon Liettuassa.

Jonava on rakennusvaiheessa oleva tuulipuisto, joka sijaitsee Kaunasissa Liettuassa. Puisto koostuu 13 tuulivoimalasta ja vuotuinen sähköntuotanto on noin 240 GWh. Valmistuttuaan tuulipuisto tuottaa sähköä noin 103 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 41 000 tonnia CO2e vuosittain.

 

 

70 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 41 000 tCO2e vuosittain

 

13 tuulivoimalaa

 

Tuottaa sähköä noin 103 000 kotitaloudelle

 

Arvioitu tuotanto 240 GWh

 

Arvioitu valmistuminen Q2/2024 

 

Lehdistötiedote

Hankkeen verkkosivusto

Taaleri Solarwind II on sijoittanut yhdessä Lords LB Asset Managementin hallinnoiman sijoitusyhtiön (Atsinaujinančios Energetikos Investicijos) kanssa 66 MW tuulipuistoon Liettuassa.

Rokiskis on rakennusvaiheessa oleva tuulipuisto, joka sijaitsee Panevėžyssä Liettuassa. Puisto koostuu 12 tuulivoimalasta ja vuotuinen sähköntuotanto on noin 168 GWh. Valmistuttuaan tuulipuisto tuottaa sähköä noin 73 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 29 000 tonnia CO2e vuosittain.

 

 

66 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 29 000 tCO2e vuosittain

 

12 tuulivoimalaa

 

Tuottaa sähköä noin 73 000 kotitaloudelle

 

Arvioitu tuotanto 168 GWh

 

Arvioitu valmistuminen Q2/2024

 

Lehdistötiedote

Hankkeen verkkosivusto

Taaleri Solarwind II on sijoittanut 50 megawatin aurinkovoimalaan Etelä-Espanjassa.

Niebla on tuotantovaiheessa oleva aurinkovoimala, joka sijaitsee San Juan del Puertossa, Andalusiassa. Voimala koostuu 92 500 aurinkopaneelista ja vuotuinen sähköntuotanto on noin 106 GWh. Aurinkovoimala tuottaa sähköä noin 27 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 35 000 tonnia CO2e vuosittain.

 

 

50 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 35 000 tCO2e vuosittain

 

92,500 aurinkopaneelia

 

Tuottaa sähköä noin 27 000 kotitaloudelle

 

Arvioitu tuotanto 106 GWh

 

Valmistuminen Q4/2023

 

Lehdistötiedote

Hankkeen verkkosivusto

Taaleri SolarWind II on sijoittanut 126 megawatin tuulipuistoon Suomessa.

Murtotuuli on tuulipuisto, joka sijaitsee Posion kunnassa. Puisto koostuu 21:stä Vestasin tuulivoimalasta, joiden tuotantokapasiteetti on noin 335 GWh. Tuulipuisto tuottaa sähköä noin 22 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 70 000 tonnia CO2e vuosittain.

 

 

126 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 70 000 tCO2e vuosittain

 

21 tuulivoimalaa

 

Tuottaa sähköä noin 22 000 kotitaloudelle

 

Arvioitu tuotanto 335 GWh

 

Valmistuminen Q2/2023

 

Lehdistötiedote

Hankkeen verkkosivusto

 

Taaleri SolarWind II on sijoittanut 126 megawatin tuulipuistoon Suomessa.

Isoneva on tuulipuisto, joka sijaitsee Siikajoen kunnassa. Puisto koostuu 21:stä Vestasin tuulivoimalasta, joiden tuotantokapasiteetti on  noin 321 GWh. Tuulipuisto tuottaa sähköä noin 21 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 67 000 tonnia CO2e vuosittain.

 

 

126 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 67 000 tCO2e vuosittain

 

21 tuulivoimalaa

 

Tuottaa sähköä noin 21 000 kotitaloudelle

 

Tuotanto 321 GWh

 

Valmistunut Q1/2023

 

Lehdistötiedote

Hankkeen verkkosivusto

Taaleri Solarwind II on sijoittanut yhdessä Masdarin kanssa 51 megawatin tuulipuistoon Puolassa.

Mlawa ja Grajewo ovat kaksi tuulipuistoa, jotka sijaitsevat sijaitsevat Mazowieckien ja Podlaskien maakunnissa Pohjois-Puolassa. Puistot koostuvat yhteensä 24 Vestaksen tuulivoimalasta ja niiden vuotuinen sähköntuotanto on noin 190 GWh. Tuulipuistot tuottavat sähköä noin 86 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 136 000 tonnia CO2e vuosittain.

 

 

51 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 136 000 tCO2e vuosittain

 

24 tuulivoimalaa

 

Tuottaa sähköä noin 86 000 kotitaloudelle

 

Tuotanto 190 GWh

 

Valmistuminen Q4/2021

 

Lehdistötiedote

Mlawan verkkosivusto

Grajewon verkkosivusto

Taaleri Solarwind II on sijoittanut yhdessä AIP:n, Ilmarisen ja Akuo Energyn kanssa 336 megawatin tuulipuistoon Pohjois-Amerikassa.

Escalade on tuulipuisto, joka sijaitsee Texasissa, Amerikassa. Puisto koostuu 65 Vestaksen toimittamasta tuulivoimalasta, joiden vuotuinen sähköntuotanto on noin 1 260 GWh. Tuulipuisto tuottaa sähköä noin 115 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 445 000 tonnia CO2e vuosittain.

 

 

336 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 445 000 tCO2e vuosittain

 

65 tuulivoimalaa

 

Tuottaa sähköä noin 115 000 kotitaloudelle

 

Tuotanto 1 260 GWh

 

Valmistuminen Q2/2022

 

Lehdistötiedote

Taaleri Solarwind II on sijoittanut 34 megawatin tuulipuistoon Norjassa.

Haram on tuulipuisto, joka sijaitsee Ålesundin maakunnassa, Norjassa. Puisto koostuu 8 Vestasin toimittamasta tuulivoimalasta ja sen vuotuinen sähköntuotanto on noin 110 GWh. Tuulipuisto tuottaa sähköä noin 7 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 4 000 tonnia CO2e vuosittain.

 

 

34 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 4 000 tCO2e vuosittain

 

8 tuulivoimalaa

 

Tuottaa sähköä noin 7 000 kotitaloudelle

 

Tuotanto 110 GWh

 

Valmistuminen Q4/2021

 

Lehdistötiedote

Hankkeen verkkosivusto

Taaleri SolarWind II on sijoittanut 91 megawatin tuulipuistoon Suomessa.

Oltava on tuulipuisto, joka sijaitsee Pyhäjoella. Puisto koostuu 19:stä Nordexin tuulivoimalasta, joiden tuotantokapasiteetti on noin 285 GWh. Tuulipuisto tuottaa sähköä noin 19 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 59 000 tonnia CO2e vuosittain.

 

91 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 59 000 tCO2e vuosittain

 

19 tuulivoimalaa

 

Tuottaa sähköä noin 19 000 kotitaloudelle

 

Tuotanto 285 GWh

 

Valmistuminen Q2/2021

 

Lehdistötiedote

Hankkeen verkkosivusto

SolarWind I

 

Taaleri Solarwind I on sijoittanut 14.4 megawatin tuulipuistoon Etelä-Ruotsissa.

Målajord on tuulipuisto, joka sijaitsee Växjön maakunnassa, Ruotsissa. Puisto koostuu 3 Nordex toimittamasta tuulivoimalasta ja sen vuotuinen sähköntuotanto on noin 49 GWh. Tuulipuisto tuottaa sähköä noin 5 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 3 000 tonnia CO2e vuosittain. 

 

14 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 3 000 tCO2e vuosittain

 

3 tuulivoimalaa

 

Tuottaa sähköä noin 5 000 kotitaloudelle

 

Tuotanto 49 GWh

 

Valmistuminen Q3/2021

 

Lehdistötiedote

Hankkeen verkkosivusto

Taaleri Solarwind I on sijoittanut 23.4 megawatin tuulipuistoon Etelä-Ruotsissa.

Slageryd on tuulipuisto, joka sijaitsee Vetlandan maakunnassa, Ruotsissa. Puisto koostuu 6 Nordexin toimittamasta tuulivoimalasta ja sen vuotuinen sähköntuotanto on noin 71 GWh. Tuulipuisto tuottaa sähköä noin 8 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 4 000 tonnia CO2e vuosittain.

 

23 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 4 000 tCO2e vuosittain

 

6 tuulivoimalaa

 

Tuottaa sähköä noin 8 000 kotitaloudelle

 

Tuotanto 71 GWh

 

Valmistuminen Q3/2020

 

Lehdistötiedote

Hankkeen verkkosivusto

Taaleri SolarWind I on sijoittanut yhdessä Masdarin kanssa 158 megawatin tuulipuistoon Serbiassa.

Cibuk I on tuulipuisto Serbiassa, joka koostuu 57 GE:n tuulivoimalasta. Puiston vuotuinen sähköntuotanto on noin 409 GWh, josta riittää sähköä noin 76 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 381 000 tonnia CO2e vuosittain.

 

 

158 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 381 000 tCO2e vuosittain

 

57 tuulivoimalaa

 

Tuottaa sähköä noin 76 000 kotitaloudelle

 

Tuotanto 409 GWh

 

Valmistuminen Q3/2019

 

Lehdistötiedote

Hankkeen verkkosivusto

Taaleri SolarWind I on yhdessä Masdarin kanssa, sijoittanut 200 megawatin tuulipuistoon Jordaniassa.

Baynouna on aurinkopuisto Jordaniassa, joka koostuu 740 000 aurinkopaneelista. Puiston vuotuinen sähköntuotanto on noin 590 GWh. Sähköä riittää noin 151 000 kotitaloudelle. Sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 280 000 tonnia CO2e vuosittain.

 

 

200 MW kapasiteetti

 

Mahdollistettu päästövähenemä noin 280 000 tCO2e vuosittain

 

740,000 aurinkopaneelia

 

Tuottaa sähköä noin 151 000 kotitaloudelle

 

Tuotanto 590 GWh

 

Valmistuminen Q4/2020

 

Lehdistötiedote

Hankkeen verkkosivusto

Taaleri Tuulitehdas II &
Taaleri Tuulitehdas III

 

Kooninkallion tuulipuisto sijaitsee n. 100 km Tampereelta pohjoiseen ja se koostuu yhteensä 9 tuulivoimalasta.

Kooninkallion tuulipuisto on ollut toiminnassa syyskuusta 2016 lähtien.

Tuulipuiston omistaa 100 % Taaleri Tuulitehdas II -rahasto.


27 MW kapasiteetti


Mahdollistettu päästövähenemä noin 19 000 tCO2e vuosittain


9 tuulivoimalaa


Tuottaa sähköä n.  6 000 kotitaloudelle


Arvioitu vuosituotanto 92 GWh


Valmistuminen Q3/2016

 

Lehdistötiedote

Kantin tuulipuisto sijaitsee n. 100 km Tampereelta luoteeseen ja se koostuu yhteensä 8 tuulivoimalasta.

Rakennustyöt aloitettiin kesällä 2016 ja puisto oli täysin toiminnassa vuoden 2016 lopulla.

Taaleri Tuulitehdas II -rahaston omistusosuus tuulipuistosta on 100 %.


24 MW kapasiteetti

Mahdollistettu päästövähenemä noin 17 000 tCO2e vuosittain


8 tuulivoimalaa


Tuottaa sähköä n.  6 000 kotitaloudelle


Arvioitu vuosituotanto 82 GWh


Valmistuminen Q4/2016

 

Lehdistötiedote

Pajukosken tuulipuisto sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Länsi-Suomessa.

Pajukosken tuulipuiston rakennustyöt alkoivat 2014 vuoden loppupuolella ja puisto valmistui lokakuussa 2015.

Tuulipuiston kokonaiskapasiteetti on 29,7 MW ja se koostuu yhteensä 9 tuulivoimalasta.

Tuulipuiston omistaa 100 % Taaleri Tuulitehdas II -rahasto.

 


30 MW kapasiteetti

Mahdollistettu päästövähenemä noin 19 000 tCO2e vuosittain


9 tuulivoimalaa


Tuottaa sähköä n.  6 000 kotitaloudelle


Arvioitu vuosituotanto 91 GWh


Valmistuminen Q4/2015

 

Lehdistötiedote

Kytölän tuulipuisto sijaitsee Luoteis-Suomessa Alavieskassa.

Kytölän tuulipuiston rakennustyöt alkoivat vuonna 2014 ja valmistuivat joulukuussa 2015.

Tuulipuiston kokonaiskapasiteetti on 19,8 MW ja se koostuu 6 tuulivoimalasta.

Tuulipuiston omistaa 100 % Taaleri Tuulitehdas II -rahasto.


20 MW kapasiteetti

Mahdollistettu päästövähenemä noin 13 000 tCO2e vuosittain


6 tuulivoimalaa


Tuottaa sähköä n.  4 000 kotitaloudelle


Arvioitu vuosituotanto 61 GWh


Valmistuminen Q4/2015

 

Lehdistötiedote

Limakon tuulipuisto sijaitsee sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Länsi-Suomessa.

Rakennustyöt aloitettiin kesällä 2016 ja puisto oli täysin toimintavalmis vuoden 2016 lopulla.

Talleri Tuulitehdas II -rahaston omistusosuus on 100 %


27 MW kapasiteetti

Mahdollistettu päästövähenemä noin 19 000 tCO2e vuosittain


9 tuulivoimalaa


Tuottaa sähköä n.  6 000 kotitaloudelle


Arvioitu vuosituotanto 91 GWh


Valmistuminen Q4/2016

 

Lehdistötiedote

Kivivaara-Peuravaara tuulipuisto sijaitsee 160 km Oulusta itään ja koostuu yhteensä 30 tuulivoimalasta.

Kivivaara-Peuravaara ostettiin vuonna 2015 Suomen valtion omistamalta metsäyhtiöltä Metsähallitukselta. Projekti rakennettiin kolmessa vaiheessa vuosina 2016 ja 2017, ja tuulipuisto oli täysin toiminnassa vuoden 2017 lopulla.

Kivivaara-Peuravaaran tuulipuiston omistavat 80 % Taaleri Tuulitehdas II - ja Taaleri Tuulitehdas III -rahastot ja 20 % suomalainen energiayhtiö Loiste Energia Oy.


90 MW kapasiteetti

Mahdollistettu päästövähenemä noin 40 000 tCO2e vuosittain


30 tuulivoimalaa


Tuottaa sähköä n.  13 000 kotitaloudelle


Arvioitu vuosituotanto 193 GWh


Valmistuminen Q4/2017

 

 

Lehdistötiedote 26.9.2014

Lehdistötiedote 9.3.2016

Lehdistötiedote 27.6.2016