04.06.2021

TAALERI OYJ         LEHDISTÖTIEDOTE        4.6.2021 KLO 10.30

 

Taaleri SolarWind II -rahasto rakentaa 252 megawattia uutta tuulivoimaa Suomeen

Taaleri SolarWind II -rahasto rakentaa yhdessä rahaston sijoittajien kanssa kaksi merkittävän kokoluokan tuulipuistoa Suomeen, toisen Siikajoelle ja toisen Posiolle. Isonevan tuulipuisto sijaitsee Siikajoen kunnassa, noin 70 km Oulusta lounaaseen ja Murtotuulen tuulipuisto sijaitsee Posion kunnassa, noin 200 km Oulusta koilliseen.

Molempien tuulipuistojen rakennustyöt ovat alkaneet huhtikuussa 2021. Hankkeet koostuvat yhteensä 42:sta Vestaksen toimittamasta V162-6.0 MW voimalasta, joiden kokonaistuotantokapasiteetti on 252 megawattia. Tuulipuistojen vuotuinen sähköntuotanto on noin 675 gigawattituntia, mikä kattaisi noin prosentin Suomen sähköntuotannosta. Tämä vastaa noin 74 500 kotitalouden sähkönkulutusta ja 205 000 tonnin vuotuista hiilidioksidikompensaatiota. Hankkeiden odotetaan olevan tuotannossa vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Taaleri on ollut vahvasti mukana molempien hankkeiden kehitystyössä. Taaleri kehitti Murtotuulen hankkeen alusta alkaen ja Isonevan hankkeessa puolestaan jatkoi Intercon Energyn aloittamaa kehitystyötä. Taaleri Energia vastaa hankkeiden rakennuttamisesta, tuotantovaiheen käytönvalvonnasta sekä tuotantoanalytiikasta. Voimalatoimittaja Vestas puolestaan vastaa tuulipuistojen kunnossapidosta 35-vuotisen sopimuksen mukaisesti.

Molemmilla tuulipuistoilla on 15-vuotinen sähkönmyyntisopimus, jolla merkittävä osa tuotannosta myydään kotimaiselle energiayhtiölle, Suomen Voimalle. Suomalainen Infra Builders toimii molempien hankkeiden infraurakoitsijana. Hankkeen projektirahoituksen järjestäjiksi on valittu ING ja SEB.

“Nämä kaksi merkittävää kotimaista tuulivoimahanketta ovat erinomainen lisäys Taaleri SolarWind II -rahaston nykyisten pohjoismaisten sijoitusten rinnalle. Hankkeet ovat täysin markkinaehtoisia ja hyödyntävät uusinta voimalateknologiaa. Investointi on samalla osoitus vahvasta osaamisestamme niin hankekehityksen, rakennuttamisen sekä teknisen ja kaupallisen projektinhallinnan osalta”, kertoo Taaleri Energian toimitusjohtaja Kai Rintala.

”Uusimpien investointien myötä Taalerin uusiutuvan energian rahastot ovat rakentaneet yli 650 megawattia tuulivoimaa Suomeen. Olemme näin Suomen suurimpia tuulivoiman operoijia. Taaleri ohjaa liiketoiminnassaan pääomaa taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tuulivoimarahastomme ovat tästä erinomainen esimerkki”, sanoo Robin Lindahl, Taaleri-konsernin toimitusjohtaja. 

Tietoa Taaleri SolarWind II -rahastosta

Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa teollisen kokoluokan tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotantolaitoksiin. Sijoitukset hajautetaan pääasiassa rakennusvalmiisiin hankkeisiin viidessä kohdemarkkinassa; Pohjoismaat ja Baltia, Puola, Kaakkois-Eurooppa, Iberia ja Texas. Taaleri SolarWind II -rahasto tulee rahoittamaan noin 850 megawatin uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä korvaa vuosittain yli miljoona tonnia hiilidioksidipäästöjä tuotantolaitosten yli 25-vuotisen elinkaaren aikana.

Rahaston sijoittajia ovat Euroopan investointipankki, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Obligo Global Infrastuktur II -rahasto, Kirkon eläkerahasto, Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), Taaleri-konserni, Taaleri Energian tiimi sekä laaja joukko eläkerahastoja, säätiöitä ja perheyhtiöitä.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on suomalainen uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä, ja se koostuu yhteensä 40 ammattilaisesta. Tiimi sijoittaa parhaillaan viidennettä uusiutuvan energian rahastoa, Taaleri SolarWind II -rahastoa. Taaleri Energia hallinnoi 2,8 gigawatin tuuli- ja aurinkohankkeiden portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä.

Preqin on luokitellut Taaleri Energian yhdeksi johtavista infratoimialan rahastonhoitajista.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.   

www.taalerienergia.com 

Lisätietoa:

Kai Rintala, toimitusjohtaja, Taaleri Energia, 358 40 162 5711  
kai.rintala@taaleri.com

Stephen Ross, sijoittajasuhdejohtaja, Taaleri Energia, 358 40 7337789
stephen.ross@taaleri.com


Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri SolarWind II -rahaston uusi sijoitus – Texasiin nousee 336 megawatin tuulipuisto
Seuraava
Taaleri SolarWind II -rahasto rakentaa 252 megawattia uutta tuulivoimaa Suomeen