Yksi keskeisistä tavoitteistamme on tukea kestävää kehitystä rahoittamalla siirtymistä uusiutuvaan energiaan.

6,7
gigawattia

Tuuli-, aurinko- ja energiavarastojen portfoliomme, sisältää kehityshankkeet

1 353 874
tonnia

 Toteutunut hiilidioksidipäästövähennys vuonna 2022*

541 100
kotitaloutta

Vuonna 2022 tuotettu energiamäärä vastaa
541 100 kotitalouden vuotuista energiankulutusta*


* Laskelmat perustuvat projektitason tietoihin. Hiilidioksidipäästövähennykset ja kotitalouksien määrät lasketaan käyttämällä Euroopan investointipankin ja kolmannen osapuolen varmennettua menetelmää.

Kestävät investoinnit

Ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintopolitiikka kuuluvat olennaisina osina investointiprosessiimme ja energiainfrahankkeiden hallintaan. Toimimme hyvässä yhteistyössä maanomistajien ja muiden sidosryhmien, kuten paikallisyhteisöjen, kanssa. 

Sijoituksemme lisäävät työllisyyttä merkittävästi hankkeiden rakentamisen ja käytön aikana. Lisäksi ne myös parantavat paikallista infrastruktuuria sekä sähköverkkoa.

 

 

Euroopan Unionin kestävän kehityksen rahoituksen sääntely

Taaleri Energia Funds Management noudattaa Euroopan Unionin kestävän kehityksen rahoituksen sääntelyä . Sääntelyn tavoitteena on lisätä sijoitusten läpinäkyvyyttää ja helpottaa kestävyyttää koskevien tietojen saatavuutta sijoittajille. 

Taaleri SolarWind II -rahasto on suljettu kesäkuussa 2021 eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia. Rahasto osallistuu kestävien investointitavoitteiden saavuttamiseen rakentamalla ja tuottamalla uusiutuvaa energiaa; ja siten myötävaikuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjen kompensointiin.

Lisätietoja sisäisistä prosesseistamme löytyy ESG-politiikasta ja lisätietoa Taaleri SolarWind II -rahaston kestävyyttä koskevista tiedoista löytyy täältä.


Jäsenyydet ja sitoumukset

Taaleri-konserni on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja Net Zero Asset Managers -aloitteen.

Kuulumme FINSIF - Finland’s Sustainable Investment Forum r.y:n jäseniin ja olemme mukana Finnish Business & Society:ssa, suomalaisten yritysten verkostossa, jonka tavoitteena on edistää yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä.

Meillä on korkein arvosana (A+) UN PRI-arvioinnissa Infrastruktuuri ja Strategia & Hallinto kategorioissa. 

Principles for Responsible Investment logo
FINSIF logo
FIBS Logo