Yksi keskeisistä tavoitteistamme on tukea kestävää kehitystä rahoittamalla siirtymistä uusiutuvaan energiaan.

2,8
gigawattia

2,8 gigawatin tuuli- ja aurinkoenergiaportfolio Euroopassa ja Yhdysvalloissa

2 100 000 tonnia

2 100 000 tonnin vuotuinen hiilidioksidipäästövähennys tuotantolaitosten koko elinkaaren ajan

733 000 kotitaloutta

Kattaa noin 733 000 kotitalouden vuotuisen energiankulutuksen tuotantolaitosten koko elinkaaren ajan

Laskelmat perustuvat projektiperusteiseen tietoon. Hiilidioksidipäästövähennykset on laskettu Euroopan investointipankin menetelmällä.

Kestävät investoinnit

Ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintopolitiikka kuuluvat olennaisina osina investointiprosessiimme ja energiainfrahankkeiden hallintaan. Toimimme hyvässä yhteistyössä maanomistajien ja muiden sidosryhmien, kuten paikallisyhteisöjen, kanssa. 

Sijoituksemme lisäävät työllisyyttä merkittävästi hankkeiden rakentamisen ja käytön aikana. Lisäksi ne myös parantavat paikallista infrastruktuuria sekä sähköverkkoa.

 

 

Euroopan Unionin kestävän kehityksen rahoituksen sääntely

Taaleri Energia Funds Management noudattaa Euroopan Unionin kestävän kehityksen rahoituksen sääntelyä . Sääntelyn tavoitteena on lisätä sijoitusten läpinäkyvyyttää ja helpottaa kestävyyttää koskevien tietojen saatavuutta sijoittajille. 

Taaleri SolarWind II -rahasto on suljettu kesäkuussa 2021 eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia. Rahasto osallistuu kestävien investointitavoitteiden saavuttamiseen rakentamalla ja tuottamalla uusiutuvaa energiaa; ja siten myötävaikuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjen kompensointiin.

Lisätietoja sisäisistä prosesseistamme löytyy ESG-politiikasta ja lisätietoa Taaleri SolarWind II -rahaston kestävyyttä koskevista tiedoista löytyy täältä.


Jäsenyydet ja sitoumukset

Taaleri-konserni on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja Net Zero Asset Managers -aloitteen.

Kuulumme FINSIF - Finland’s Sustainable Investment Forum r.y:n jäseniin ja olemme mukana Finnish Business & Society:ssa, suomalaisten yritysten verkostossa, jonka tavoitteena on edistää yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä.

Meillä on korkein arvosana (A+) UN PRI-arvioinnissa Infrastruktuuri ja Strategia & Hallinto kategorioissa. 

Principles for Responsible Investment logo
FINSIF logo
FIBS Logo