08.02.2023

TAALERI ENERGIA       LEHDISTÖTIEDOTE      8.2.2023 KLO 15.45

Taaleri Energia investoi ensimmäiseen energian varastointijärjestelmään

Taaleri Energia sijoittaa 30MW / 36 MWh energian varastointijärjestelmään Lempäälässä. Akkuteknologiaan perustuva järjestelmä on yksi Suomen suurimmista taajuusreservimarkkinoilla toimivista energiavarastoista. Lisäksi järjestelmän kapasiteetti voidaan kaksinkertaistaa tulevaisuudessa.

Suomen suurimpana tuulivoiman tuottajana Taaleri Energialla on laaja osaaminen uusiutuvasta energiasta ja sen vaikutuksista kotimaiseen sähköverkkoon. Toteutettava energian varastointijärjestelmä tukee Suomen sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottamista osallistumalla Fingridin reservimarkkinoille. Samalla se tasapainottaa Taaleri Energian omaa tuuliportfoliota.

Merus Power on toiminut hankkeen kehittäjänä ja vastaa energian varastointijärjestelmän kokonaistoimituksesta. Hanke valmistuu vuoden 2024 huhtikuuhun mennessä.

Investointi on Taaleri Energian ensimmäinen energian varastointijärjestelmiin. Se rahoitetaan aluksi osana Taaleri Energian järjestelemää 44 miljoonan euron hankekehitysrahoitusta..

Taaleri SolarWind III -rahasto hankkii Lempäälän energiavarastohankkeen osana hankekehitysportfoliota ensimmäisen varainhankintakierroksen päättymisen jälkeen, arviolta vuoden 2023 toisen neljänneksen aikana. Taaleri SolarWind III -rahasto etsii aktiivisesti myös muita investointikohteita energian varastointijärjestelmiin kohdemarkkinoillaan.

Taaleri Energia vahvisti sijoitustiiminsä osaamista energian varastointijärjestelmissä, kun Ville Rimali liittyi tiimiin vuoden 2023 alussa. Rimali on työskennellyt aikaisemmin Wärtsilän energialiiketoiminnassa.

”Uusiutuvan energian lisärakentaminen on ainoa kestävä tapa päästä ulos nykyisestä energiakriisistä ja saavuttaa ilmastotavoitteet sekä Suomessa että kansainvälisesti. Energiavarastoja tarvitaan merkittävästi lisää, jotta tuotannoltaan vaihtelevan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannostamme voidaan kasvattaa. Tämä hanke tasapainottaa sähköverkkoamme ja tarjoaa kiinnostavan investointikohteen sijoittajillemme”, sanoo Taaleri Energian energiavarastojen sijoitusjohtaja Ville Rimali.

Taaleri SolarWind III -rahasto

Rahaston sijoitusstrategiana on hankkia, kehittää, rakentaa, operoida ja myydä teollisen mittakaavan maatuuli- ja aurinkovoimapuistoja sekä energian varastointijärjestelmiä valituilla kohdemarkkinoilla Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa, Kaakkois-Euroopassa, Iberiassa ja Texasissa. Rahaston tavoitteena on 10 prosentin vuotuinen nettotuotto 10-vuotiselta toimikaudelta, ja ensimmäisen varainhankintakierroksen odotetaan päättyvän vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen perusteella ”tummanvihreäksi”, eli artikla 9:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi, mikä on vastuullisuusluokituksen korkein kategoria. SolarWind III -rahaston investoinneilla tulee olemaan merkittäviä ja kestäviä myönteisiä vaikutuksia niissä maissa ja paikallisissa yhteisöissä,joissa hankkeet sijaitsevat. Rahaston kehittämät ja rakentamat uusiutuvan energian hankkeet ja energian varastointilaitokset tulevat vähentämään miljoonia tonneja hiilidioksidipäästöjä, vähentämään ilman saastumista, parantamaan sähköverkkoinfrastruktuuria, luomaan paikallisia työpaikkoja ja verotuloja sekä lisäämään energiaomavaraisuutta.

Rahastoa tukee merkittävästi 25–35 kehityshankkeen portfolio, jonka hankinnassa käytetään Taaleri Energian vuonna 2021 järjestämää 44 miljoonan euron hankekehitysrahoitusta.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. 45 hengen tiimimme on yksi Euroopan suurimmista ja kyvykkäimmistä uusiutuvan energian sijoitustiimeistä. Tiimi kerää parhaillaan varoja kuudenteen uusiutuvan energian rahastoon, Taaleri SolarWind III -rahastoon. Taaleri Energia hallinnoi 4,9 gigawatin kehitys-, rakennus- ja operatiivisen vaiheen tuuli-, aurinko- ja energiavarastojen portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä.

Preqin on luokitellut Taaleri Energian yhdeksi johtavista infratoimialan rahastonhoitajista.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.taalerienergia.com 

Tietoa Merus Powerista

Merus Power on teknologiayhtiö, joka mahdollistaa kestävän energian murrosta. Se suunnittelee ja tuottaa innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologian avulla se mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parantaa yhteiskunnan energiatehokuutta. Se on kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimii globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Merus Powerin liikevaihto oli vuonna 2021 14,8 miljoonaa euroa ja osakkeen kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS.

www.meruspower.fi 

Lisätietoja:

Ville Rimali, sijoitusjohtaja, energiavarastot, Taaleri Energia, +358 41 435 6268, ville.rimali@taaleri.com

Stephen Ross, sijoittajasuhdejohtaja, Taaleri Energia, +358 40 733 7789,
stephen.ross@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Energia julkistaa Taaleri SolarWind III -rahaston
Seuraava
Taaleri SolarWind III -rahasto on kerännyt 286 miljoonaa euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksellaan