Taaleri on käynnistänyt kuuden voimalan tuulihankkeen rakentamisen Ruotsissa.

Hankkeen valmistuessa tuulipuiston sähköntuotantokapasiteetti on 23,4 MW ja se tulee koostumaan kuudesta turbiinista.

Slageryd-tuulipuisto, Ruotsi


Taaleri Energian ensimmäinen tuulipuisto Etelä-Ruotsissa on ollut tuotannossa elokuusta 2020 lähtien.

23

Megawattia

6

Turbiinia

Nordex

Turbiiniteknologia

Q3/2020

Valmistuminen

Projekti lyhyesti

Sähköntuotantokapasiteetti 23,4 MW
Turbiinit 6 kpl Nordex N131 3,9 MW turbiinia
Energiantuotanto 71,3 GWh
Maa-alue vuokrattu paikallisilta maanomistajilta
Sijainti Eteläisessä Ruotsissa Vetlandan kunnassa, Jönköpingin läänissä, 200 km Göteborgista itään.
Valmistuminen Arviolta vuoden 2019 loppuun mennessä

Aurinkotuuli I -rahasto on tehnyt avauksen Ruotsin tuulivoimamarkkinoilla. Rahasto osti Slageryds Vindkraft AB -nimisen projektiyhtiön koko osakekannan ja sijoituksella varmistettiin oikeudet kuuden voimalan tuulihankkeeseen. Slagerydin tuulipuiston kokonaiskapasiteetti on 23,4 MW, joka muodostuu kuudesta 3,9 MW:n Nordex N131  tuulivoimalasta, ja se tulee tuottamaan vuosittain noin 71 GWh sähköä. Hankkeen arvioidaan vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä noin 50 000 hiilidioksiditonnilla vuodessa.

BayWa r.e., saksalainen maailmanlaajuisesti toimiva uusiutuvan energia yritys, toimittaa tuulipuiston kiinteähintaisella avaimet käteen –sopimuksella sekä vastaa päivittäisestä operoinnista hankkeen valmistumisen jälkeen. Hankkeen velkarahoitus tulee Skandinaviska Enskilda Bankenilta (SEB), joka on yksi Pohjoismaiden johtavia projektirahoittajia.

Rakennustyöt aloitettiin marraskuussa 2018 ja hankkeen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lue lehdistötiedote