Taaleri Aurinkotuuli on Suomen ensimmäinen kansainvälisesti uusiutuvaan energiaan sijoittava pääomarahasto ja sen sijoitusten pääpaino on aurinkoenergiassa ja tuulivoimassa.

Taalerin vastaus globaaliin energiamarkkinan murrokseen oli perustaa Aurinkotuuli-rahasto, joka avattiin sijoittajille loppuvuodesta 2016. Puolen vuoden aikana rahastoon kerättiin sijoutussitoumuksia noin 87 miljoonaa euroa yhteensä noin 500 sijoittajalta.

Aurinkotuuli tavoittelee sijoittamalleen pääomalle pitkäaikaista, vakaata ja ennustettavaa tuottoa. Rahasto sijoittaa rakennusvaiheessa oleviin projekteihin ja tuotannossa oleviin laitoksiin, ensisijaisesti aurinkoenergiaan ja tuulivoimaan. Rahaston portfoliossa on neljä hanketta – aurinkoenergiahanke (200 MW) Jordaniassa, kaksi tuulipuistoa (37 MW) Ruotsissa ja tuulipuisto (158 MW) Serbiassa. 

Maailmalla on syntynyt poliittinen yhteisymmärrys päästöttömän energian hyödyistä ja samalla tuotantoteknologia on kehittynyt suurin harppauksin. Uusiutuvan energian muodostuminen kilpailukykyiseksi perinteisten tuotantomuotojen kanssa mahdollistaa osaltaan Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten noudattamisen. Tämän vuoksi sekä aurinko- että tuulivoiman tuotantokapasiteetin ennustetaan kasvavan räjähdysmäisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Aurinkotuuli-rahaston sijoittajien on mahdollista yhdistää sijoittamisen taloudelliset tavoitteet ja uusiutuvan energian hyödyt Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Rahasto on myös ratkaisu kestävän kehityksen näkökulmasta - mahdollisuus pienentää hiilijalanjälkeä. Rahaston uusiutuvan energian hankkeet ovat vasta rakenteilla, mutta valmistuessaan näiden kohteiden arvioidaan vähentävän hiilidioksipäästöjä vuosittain jopa 200 000 tonnia.

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Salkunhoitajat

Jenny-Li Holmström

Jenny-Li Holmström

Legal Director
Taaleri Energia Funds Management Oy
Helsinki
+358 40 086 8615
Kai Rintala

Kai Rintala

Toimitusjohtaja, Taaleri Energia
Taaleri Energia Funds Management Oy
Helsinki
+358 40 162 5711