Čibuk 1 on valmistuessaan Serbian suurin tuulipuisto.

Hanke on Aurinkotuuli-rahaston ensimmäinen sijoitus. Tuulipuiston sähköntuotantokapasiteetti on 158 MW ja se koostuu 57 turbiinista.

Cibuk-tuulipuisto, Serbia


Olemme rakentaneet yhdessä kumppaniemme Masdarin, DEG:n, KFW:n ja Finnfundin kanssa Serbian suurimman tuulipuiston.

158

Megawattia

57

Turbiinia

GE

Turbiiniteknologia

Q2/2019

Valmistuminen

Čibuk 1 lyhyesti

Sähköntuotantokapasiteetti 158 MW
Turbiinit 57 kpl
GE Renewable Energyn valmistamia
Energiantuotanto 475 GWh
Vastaa 113 000 serbialaisen kodin sähkönkulutusta
Pinta-ala 37 neliökilometriä
Sijainti Vojvodinan provinssi
50 km Belgrdista itään
Valmistuminen Arviolta vuonna 2019

Rakennusvaiheessa hanke synnyttää paikallisesti yli 400 uutta työpaikkaa ja alueelle rakennetaan 50 kilometriä uusia teitä. Valmistuessaan puiston tuottama energia vähentää hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 370 000 tonnia. Investoinnin kokonaisarvo on noin 300 miljoonaa euroa. Täydessä toimintavalmiudessa tuulipuiston arvioidaan olevan vuonna 2019.

Sijoitus on Aurinkotuuli-rahaston ensimmäinen. Rahasto investoi hankkimalla yhdessä kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin kanssa yhteensä 30 prosentin omistusosuuden hankkeen projektiyhtiöstä. Aurinkotuulirahaston omistusosuus tuulipuistosta on 21,5 %. Sijoitussopimus tehtiin marraskuussa 2017. 

Tuulipuiston enemmistöosakas on Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar). Masdarin omistaja on Abu Dhabin valtiollinen sijoitusyhtiö, jonka sijoitusten kokonaisarvo on yli 125 miljardia dollaria. Masdar on investoinut noin 2,7 miljardia dollaria uusiutuvan energian hankkeisiin eri puolilla maailmaa. Hankkeen projektirahoituksesta vastaavat IFC (International Finance Corporation) ja EBRD (European Bank for Reconstruction and Development).

Serbia on sitoutunut kattamaan 27 prosenttia sähkönkulutuksestaan kotimaassa tuotetulla uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä, samalla vähentäen hiilellä tuotetun energian määrän EU:n asettamien vaatimusten tasolle. Čibukin tuulipuisto on kokonsa ja keskeisten yhteistyökumppaneidensa takia erittäin tärkeä ja arvostettu hanke Serbiassa.