03.11.2022

TAALERI ENERGIA            LEHDISTÖTIEDOTE           3.11.2022 KLO 11.00


Taaleri Energia julkistaa Taaleri SolarWind III -rahaston


Taaleri Energia julkistaa Taaleri SolarWind III -rahaston, joka keskittyy vastuulliseen sijoittamiseen. Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen perusteella ”tummanvihreäksi”, eli artikla 9:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi, mikä on vastuullisuusluokituksen korkein kategoria.

Rahaston sijoitusstrategiana on hankkia, kehittää, rakentaa, operoida ja myydä teollisen mittakaavan maatuuli- ja aurinkovoimapuistoja sekä energian varastointilaitoksia valituilla kohdemarkkinoilla Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa, Kaakkois-Euroopassa, Iberiassa ja Texasissa. Rahaston tavoitteena on 10 prosentin vuotuinen nettotuotto 10-vuotiselta toimikaudelta, ja ensimmäisen varainhankintakierroksen odotetaan päättyvän vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Rahastoa tukee merkittävästi 25–35 kehityshankkeen portfolio, jonka hankinnassa käytetään Taaleri Energian vuonna 2021 järjestämää 44 miljoonan euron hankekehitysrahoitusta.

Taaleri Energia on tähän mennessä hankkinut portfolioon 17 kehityshanketta. Jos kaikki nämä hankkeet pystytään rakentamaan rahaston sijoituskauden aikana, niiden sähköntuotantokapasiteetti on yhteensä 3 gigawattia ja oman pääoman tarve on yhteensä noin 930 miljoonaa euroa rahastolta ja sen kanssasijoittajilta.

Taaleri Energialla on lisäksi yksinoikeus 15 kehityshankkeeseen. Uusia kehityshankkeita lisätään portfolioon ensimmäisen varainhankintakierroksen päättymiseen asti.

Rahaston odotetaan tarjoavan merkittäviä kanssasijoitusmahdollisuuksia rahaston sijoittajille.

Taaleri SolarWind III -rahasto on Taaleri Energian kuudes uusiutuvan energian rahasto, ja sen toiminta perustuu tiimin 12 vuoden aikana hankkimaan kokemukseen. Nykyisen SolarWind II -rahaston (2019) pääomasta yli 90 prosenttia on sijoitettu 11 hankkeeseen Kroatiassa, Suomessa (3), Liettuassa (3), Norjassa, Puolassa, Espanjassa ja Texasissa.

”SolarWind III -rahaston strategia on jatkoa menestyksekkäälle SolarWind II -rahastolle. Toimimme samoilla kohdemarkkinoilla ja teemme yhteistyötä samojen strategisten kumppaneiden kanssa, mutta tällä kertaa lähdemme liikkeelle suurella kehityshankkeiden portfoliolla. Uusiutuvan energian hankkeiden kysyntä on lisääntynyt kohdemarkkinoillamme merkittävästi viime vuosien aikana, ja erityisen voimakkaasti 12 viime kuukauden aikana. Kehityshankkeiden varmistaminen aikaisessa vaiheessa mahdollistaa merkittävän potentiaalisen arvonluonnin SolarWind III -rahastolle”, kommentoi Kai Rintala, Taaleri Energian toimitusjohtaja.

”Kestävyys ja vaikuttavuus ovat yhä tärkeämpiä sijoittajille. SolarWind III -rahaston sijoituksilla tulee olemaan merkittäviä ja kestäviä myönteisiä vaikutuksia niissä maissa ja paikallisissa yhteisöissä, joissa hankkeet sijaitsevat. Rahaston kehittämät ja rakentamat uusiutuvan energian hankkeet ja energian varastointilaitokset tulevat vähentämään miljoonia tonneja hiilidioksidipäästöjä, vähentämään ilman saastumista, parantamaan sähköverkkoinfrastruktuuria, luomaan paikallisia työpaikkoja ja verotuloja sekä lisäämään energiaomavaraisuutta”, sanoo Stephen Ross, Taaleri Energian sijoittajasuhdejohtaja.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. 45 hengen tiimimme on viiden viime vuoden aikana kasvanut merkittävästi, ja olemme nyt yksi Euroopan suurimmista ja kyvykkäimmistä uusiutuvan energian sijoitustiimeistä. Tiimi sijoittaa parhaillaan viidettä uusiutuvan energian rahastoa, Taaleri SolarWind II -rahastoa. Taaleri Energia hallinnoi 1,8 gigawatin rakennusaikaisten ja operatiivisten tuuli- ja aurinkohankkeiden portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä.

Preqin on luokitellut Taaleri Energian yhdeksi johtavista infratoimialan rahastonhoitajista.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.taalerienergia.com

Lisätietoja:
Kai Rintala, toimitusjohtaja, Taaleri Energia, 040 162 5711,kai.rintala@taaleri.com
Stephen Ross, sijoittajasuhdejohtaja, Taaleri Energia, 040 733 7789, stephen.ross@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Energia jälleenrahoitti 158 megawatin tuulipuiston Serbiassa
Seuraava
Taaleri Energia investoi ensimmäiseen energian varastointijärjestelmään