20.03.2018

Taaleri on solminut merkittävän, monivuotisen sopimuksen Fortumin kanssa tuulisähkön ostosta ja myynnistä pohjoismaiselle sähkömarkkinalle. Sopimuskausi alkaa 1.4.2018.

Taalerin järjestämän kilpailutuksen tuloksena Fortum ostaa Taalerin tuulivoimaportfolion koko vuosittaisen Suomessa tuotetun tuulisähkön. Taalerin tuulivoimaportfolio on Suomen toiseksi suurin. Sen kokonaisteho on 312 MW ja vuosituotanto noin 1 TWh, mikä on noin 1,5 prosenttia vuoden 2017 Suomen sähköntuotannosta.

”Olemme rakentaneet määrätietoisesti uusiutuvan energian strategiaamme. Yhteistyömme avulla pystymme yhdistämään Taalerin merkittävän uusiutuvan energian osaamisen Fortumin laajaan tuntemukseen pohjoismaisista sähkömarkkinoista.", tuotantopäällikkö Olli Hagqvist Taaleri Energialta toteaa.

Sopimuksessa Fortum sitoutuu ostamaan Taalerin 13 eri puistosta tuotetun tuulisähkön, ja myymään sen pohjoismaiselle sähkömarkkinalle NordPool sähköpörssin kautta.

"Taalerin tuuliportfolio on Suomen suurimpia, samoin kuin nyt solmittu tuulisähkön osto- ja tasesopimus. Autamme Taaleria saamaan heidän tuottamansa päästöttömän tuulisähkön pohjoismaiselle sähkömarkkinalle. Samalla tämä tukee oman osaamisemme kehittämistä tuulivoimassa", asiakkuuspäällikkö Saara Rantanen Fortumista kertoo.

”Sopimuksella pystymme merkittävällä tavalla tukemaan Fortumin tavoitetta lisätä uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuutta pohjoismaisella sähkömarkkinalla. Uusiutuvan energian tuotantomme vähentää ilmakehään syntyvän hiilidioksidin määrää”, Hagqvist sanoo.

Taaleri Energia on energiainfrastruktuurinkehittäjä ja sijoittaja, joka huolehtii infrastruktuurihankkeista koko niiden elinkaaren ajan. Tällä hetkellä Taaleri Energia rakennuttaa tai operoi yhteensä noin 750 megawatin uusiutuvan energian portfoliota Suomessa, Serbiassa ja Jordaniassa.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Olli Hagqvist, tuotantopäällikkö, Taaleri Energia, puh. 050 551 4458
Saara Rantanen, asiakkuuspäällikkö, Fortum, puh. 040 552 2244

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy-konserni sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, Inderes Oy, joka tuottaa analyysejä ja markkinainformaatiota sijoittajille ja Ficolo Oy, joka kehittää datakeskuksia.

Taalerilla oli joulukuun 2017 lopussa hallinnoitavia varoja 5,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 4 400. Taaleri Oyj:llä on noin 3 900 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi
www.inderes.fi

Taaleri Twitterissä

Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, taneli.hassinen@taaleri.com, puh. 040-5043321

« Takaisin: Ajankohtaista

Seuraava
Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa 51,4 megawatin tuulivoimahankkeisiin Puolassa