Taaleri Tuulitehdas III on Taalerin kolmas tuulivoimaan Suomessa sijoittanut rahasto.

Taalerin kolmas tuulivoimaan sijoittava rahasto, Tuulitehdas III, lanseerattiin kesällä 2016 ja suljettiin jo muutaman viikon kuluttua rahaston tavoitekoon täytyttyä. Rahastoon kerättiin sijoitussitoumuksia noin 45 miljoonaa euroa yhteensä noin 240 sijoittajalta.

Rahasto rakennutti 11 tuulivoimalan (33 MW) Kivivaara-Peuravaara 2B -tuulipuiston Hyrynsalmelle. Puiston rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2016 ja tuulipuisto aloitti sähköntuotannon vuoden kuluttua.

Rahaston ympäristövaikutus sen elinkaaren alusta on ollut merkittävä. Rahaston rakentaman tuulipuiston ansiosta päästöjä on vähennetty jo yhteensä noin 130 000 hiilidioksiditonnia. Päästövähennykset vastaavat noin 13 000 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Samalla kasvatetaan Suomen energiaomavaraisuutta ja pienennetään sähköntuontia, sillä Kivivaara-Peuravaara 2B -tuulipuistossa on vuoden 2018 loppuun mennessä tuotettu puhdasta sähköä noin 131 000 megawattituntia (MWh).

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Rahastotuote Tuulitehdas III on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 9 -rahastoiksi, joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteisiin sisältyviin sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin