Taaleri Tuulitehdas II on Taalerin toinen tuulivoimaan Suomessa sijoittanut rahasto.

Taalerin toinen tuulivoimaan sijoittava rahasto, Tuulitehdas II, lanseerattiin vuoden 2014 toukokuussa ja rahasto oli auki merkinnöille vuoden. Rahastoon kerättiin sijoitussitoumuksia noin 84 miljoonaa euroa yhteensä noin 520 sijoittajalta.

Rahasto rakennutti kahdeksan tuulipuistoa Suomeen: Alavieskaan, Iihin, Ylivieskaan, Kankaanpäähän, Karviaan, Perhoon ja Suomussalmelle. Kokonaisuus käsittää yhteensä 186,3 MW tuulivoimaa. Rahaston myönteinen ympäristövaikutus sen elinkaaren alusta on ollut merkittävä. Rahaston rakentamien tuulipuistojen ansiosta päästöjä on vähennetty jo yhteensä noin 702 000 hiilidioksiditonnia. Päästövähennykset vastaavat noin 70 000 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Samalla kasvatetaan Suomen energiaomavaraisuutta ja pienennetään sähköntuontia.

Rahaston portfolion rakentaminen aloitettiin Ylivieskan Pajukosken tuulipuistosta joulukuussa 2014 ja viimeisenä valmistui heinäkuussa 2016 Kivivaara-Peuravaara 2A -tuulipuisto Suomussalmella. Rahaston tuulipuistoissa on vuoden 2018 loppuun mennessä tuotettu puhdasta sähköä 1 348 000 megawattituntia (MWh).

Tuulitehdas II -rahasto irtautui ensimmäisestä sijoituskohteestaan 8.1.2020 toteutetulla kaupalla, kun Myllykankaan Tuulipuisto II Ky myytiin eteläkorealaisen sijoittajaryhmän hallinnoimalle yhtiölle. Taaleri Energia hoitaa sopimuksen perusteella edelleen kaupan kohteena ollutta tuulipuistoa.

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Rahastotuote Tuulitehdas II on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 9 -rahastoiksi, joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteisiin sisältyviin sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin