Taaleri SolarWind II on aurinko- ja tuulienergiaan sijoittava kansainvälinen pääomarahasto.

Rahaston sijoitukset on hajautettu pääasiassa rakennusvalmiisiin hankkeisiin viidellä keskeisellä markkina-alueella: Pohjoismaissa & Baltiassa, Puolassa, Kaakkois-Euroopassa, Iberiassa ja Texasissa.

Taaleri SolarWind II -rahaston on arvioitu rahoittavan noin 850 megawattia uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä vuosittain yli miljoona tonnia tuotantolaitosten yli 30-vuotisen elinkaaren aikana.

Rahaston sijoittajiin kuuluvat Euroopan investointipankki (EIB), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), Obligo Global Infrastruktur II -rahasto, Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO), Kirkon eläkerahasto (KER), Taaleri-konserni, Taaleri Energian tiimi sekä laaja joukko eläkerahastoja, säätiöitä, lahjoitusrahastoja ja omaisuudenhoitoyhteisöjä.

Taaleri SolarWind II -rahasto rahasto on tehnyt 11 sijoitusta, ja rahaston odotetaan olevan täysin sijoitettu vuoden 2022 loppuun mennessä. Rahasto on suljettu, eikä se enää ota uusia sijoittajia.

SolarWind II- ja SolarWind II CEE -rahastojen (yhdessä Rahasto) tavoitteena on toteuttaa kestäviä sijoituksia.

Tämä rahastotuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 9 -rahastoksi, jonka tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Best ESG Fund Energy Transition Clean Energy (1)(1).png

Rahaston sijoitusstrategiana on kohdistaa sijoitukset pääasiassa rakennusvalmiisiin uusiutuvan energian hankkeisiin. Rahaston sijoitusstrategian painopiste on sijoitukset teollisen kokoluokan tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotantolaitoksiin. Rahaston varat tullaan kohdentamaan 100-prosenttisesti uusiutuvan energian hankkeisiin. Rahaston tavoite on uusiutuvan energian sijoituksillaan rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa ja näin ollen myötävaikuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjen kompensointiin.

Kestävyysindikaattorit, joita otetaan huomioon mitattaessa rahaston kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista, ovat salkun uusiutuvan energian kapasiteetti (MW), tuotettu uusiutuva energia (MWh) ja arvioitu päästöjen kompensointi (CO2e). Rahastonhoitaja laskee investointiensa päästöjen kompensoinnin (CO2e) käyttäen Euroopan Investointipankin laskentamenetelmää. Gaia Consulting Oy on tarkastanut rahastonhoitajan metodologian ja laskelmat.

Taaleri Energia ottaa huomioon kestävät vaikutukset ja riskit sijoitustoiminnassaan investointien koko elinkaaren ajan. Kaikilla toteutuneilla kestävyysriskeillä voi olla vähäinen tai merkittävä vaikutus sijoitukseen ja/tai rahastoon.

Lisäksi, Taaleri Energia ottaa huomioon due diligence -prosessissaan ennen sijoituspäätöstä ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyvät vaikutukset, mukaan lukien kestävyysriskit, ja havainnot sisällytetään yhteenvetoon, joka toimitetaan sijoituskomitealle hyväksyttäväksi. Sijoituskomitea ottaa huomioon sijoituksen merkittävät vaikutukset hyväksyessään potentiaalisen sijoituksen. Sijoituspäätöksen jälkeen ESG:n vaikutuksia, mukaan lukien kestävyysriskit, seurataan tarpeen mukaan osana sijoitusomaisuuden- ja riskienhallintaa. Riskejä, mukaan lukien kestävyysriskit, arvioidaan, lievennetään ja seurataan edelleen riskienhallintaprosessiemme mukaisesti.

Taaleri SolarWind II -rahasto on tähän mennessä tehnyt 11 sijoitusta:

Oltavan tuulipuisto, Suomi

91 megawatin ja 19 tuulivoimalan tuulipuisto Suomessa (lehdistötiedote)

Haram-tuulipuisto, Norja

34 megawatin ja 8 tuulivoimalan puisto Norjassa (lehdistötiedote)

Escalade-tuulipuisto, USA

336 megawatin ja 65 tuulivoimalan puisto Yhdysvalloissa (lehdistötiedote)

Mlawa- ja Grajewo-tuulipuistot, Puola

51.4 megawatin ja 24 tuulivoimalan puistot Puolassa (lehdistötiedote)

Isonevan tuulipuisto, Suomi

126 megawatin ja 21 tuulivoimalan puisto Suomessa (lehdistötiedote)

Murtotuulen tuulipuisto, Suomi

126 megawatin ja 21 tuulivoimalan puisto Suomessa (lehdistötiedote)

Niebla-aurinkoenergiahanke, Espanja

50 MWp:n aurinkovoimala Espanjassa (lehdistötiedote)

Anykščiai-tuulipuisto, Liettua

49,5 megawatin ja 9 tuulivoimalan puisto Liettuassa (lehdistötiedote)

Jonava-tuulipuisto, Liettua

70 megawatin ja 13 tuulivoimalan puisto Liettuassa (lehdistötiedote)

Rokiškis-tuulipuisto, Liettua

66 megawatin ja 12 tuulivoimalan puisto Liettuassa (lehdistötiedote)

Zadar-tuulipuisto, Kroatia

111 megawatin ja 25 tuulivoimalan puisto Kroatiassa (lehdistötiedote)