Taaleri SolarWind I on Suomen ensimmäinen kansainvälisesti uusiutuvaan energiaan sijoittava pääomarahasto.

Taalerin vastaus maailmanlaajuisten energiamarkkinoiden murrokseen oli perustaa Taaleri SolarWind I -rahasto, joka avattiin sijoittajille loppuvuodesta 2016. Rahasto keräsi kuuden kuukauden aikana noin 87 miljoonan euron sijoitussitoumukset yhteensä noin 500 sijoittajalta. Rahaston sijoittajat ovat pääosin suomalaisia institutionaalisia ja HNW-sijoittajia.

Taaleri SolarWind I -rahaston sijoitusaika päättyi 31.1.2019. Rahasto on hankkinut merkittäviä osuuksia 158 MW:n tuulipuistosta Serbiassa, 248 MWp:n aurinkoenergiahankkeesta Jordaniassa sekä täyden omistuksen kahdesta tuulipuistosta Ruotsissa (yhteensä 37 MW).

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Tämä rahastotuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 9 -rahastoksi, jonka tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Taaleri SolarWind I ‑rahasto sijoitti tuuli- ja aurinkoenergiaan kansainvälisesti. Rahasto on tehnyt neljä sijoitusta:

Cibuk -tuulipuisto, Serbia

158 MW:n ja 57 tuulivoimalan tuulipuisto on Serbian suurin (lehdistötiedote)

Baynouna -aurinkoenergiahanke, Jordania

248 MWp:n aurinkovoimala on Jordanian suurin (lehdistötiedote)

 
Slageryd -tuulipuisto, Ruotsi

23,4 MW:n tuulipuisto Vetlandassa Etelä-Ruotsissa (lehdistötiedote)

Målajord -tuulipuisto, Ruotsi

14,4 MW:n tuulipuisto Växjössä Etelä-Ruotsissa (lehdistötiedote)