22.12.2023

TAALERI ENERGIA             LEHDISTÖTIEDOTE             22.12.2023 KLO 11.00

Taaleri SolarWind III -rahaston koko nousi 430 miljoonaan euroon

Taaleri Energian kuudes uusiutuvan energian rahasto Taaleri SolarWind III on saavuttanut 430 miljoonan euron sijoitussitoumukset toisen varainhankintakierroksen päätteeksi. Rahaston tavoitekoko on 600 miljoonaa euroa ja enimmäiskoko 900 miljoonaa euroa. Rahasto on auki uusille sijoittajille ainakin joulukuuhun 2024 saakka.

Rahaston sijoittajia ovat Aktian hallinnoima Aktia Aurinkotuuli III -pääomarahasto, Euroopan investointirahasto, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), belgialainen KBC Verzekeringen (yhteistyössä Euroopan investointirahaston kanssa), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Taaleri ja Taaleri Energian tiimi. Aktian kautta sijoittaneet suomalaiset eläkerahastot, säätiöt, perheyhtiöt ja yksityishenkilöt ovat olleet vahvasti mukana rahaston molemmilla varainhankintakierroksilla.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen perusteella ”tummanvihreäksi”, eli artikla 9:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi, mikä on vastuullisuusluokituksen korkein kategoria.

Rahaston sijoitusstrategiana on hankkia, kehittää, rakentaa, operoida ja myydä teollisen mittakaavan maatuuli- ja aurinkovoimapuistoja sekä energian varastointilaitoksia valituilla kohdemarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa (n. 50 %), Puolassa ja Kaakkois-Euroopassa (n. 25 %), Espanjassa (n. 15 %) ja Texasissa (n. 10 %). Rahaston tavoitteena on saavuttaa sen 10-vuotisen toimikauden aikana 10 prosentin vuotuinen nettotuotto ja suotuisassa tuottonäkymässä yli 14 prosentin vuotuinen nettotuotto. Rahasto tarjoaa sijoittajille merkittäviä kanssasijoitusmahdollisuuksia.

Rahasto omistaa hankekehitysportfolion, jonka Taaleri Energia kokosi 18 kuukauden aikana ennen rahaston ensimmäisen varainhankintakerroksen päättymistä. Taaleri Energia on jatkanut kehityshankkeiden ostoa kohdemarkkinoilta. Rahasto omistaa tällä hetkellä 61 kehityshanketta, joiden sähköntuotannon nettokapasiteetti on 5,9 gigawattia. Tämä on noin neljä kertaa enemmän kuin rahasto tarvitsee pääomiensa sijoittamiseksi. Taaleri Energia hallinnoi yhdessä kehityskumppaneidensa kanssa hankkeiden kehitystä ja valmistelee niiden rakentamista pyrkien samalla maksimoimaan hankkeiden arvon. Rahasto rakentaa energian varastointilaitosta Suomessa, ja rahaston odotetaan aloittavan kolmen tai neljän hankkeen rakentamisen vuonna 2024.  

”Taaleri SolarWind III -rahaston strategia on jatkoa menestyksekkäälle SolarWind II -rahastolle. Toimimme samoilla kohdemarkkinoilla ja teemme yhteistyötä samojen strategisten kumppaneiden kanssa, mutta tällä kertaa lähdimme liikkeelle kehityshankkeiden portfoliolla. Uusiutuvan energian hankkeiden kysyntä on lisääntynyt kohdemarkkinoillamme merkittävästi viime vuosien aikana. Kehityshankkeiden varmistaminen aikaisessa vaiheessa mahdollistaa merkittävän potentiaalisen arvonluonnin SolarWind III -rahastolle ja sen sijoittajille”, kommentoi Kai Rintala, Taaleri Energian toimitusjohtaja.

”SolarWind III -rahaston sijoituksilla tulee olemaan merkittäviä ja myönteisiä vaikutuksia niissä maissa ja paikallisissa yhteisöissä, joissa hankkeet sijaitsevat. Rahaston kehittämät ja rakentamat uusiutuvan energian hankkeet ja energian varastointilaitokset tulevat tuottamaan vihreää sähköä noin 1,3 miljoonalle kotitaloudelle, vähentämään noin 2,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä, vähentämään ilman saasteita, parantamaan sähköverkkoinfrastruktuuria, luomaan paikallisia työpaikkoja ja verotuloja sekä lisäämään energiaomavaraisuutta”, sanoo Stephen Ross, Taaleri Energian sijoittajasuhdejohtaja.

Tämän rahaston sijoitustoiminta saa Euroopan unionin tukea InvestEU-rahastosta.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on uusiutuvan energian rahastonhoitaja, jolla on yksi Euroopan suurimmista ja kyvykkäimmistä uusiutuvan energian sijoitustiimeistä. Tiimi hallinnoi 9,6 gigawatin tuuli-, aurinko- ja energiavarastojen portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä.

Preqin on 2020, 2021, 2022 ja 2023 luokitellut Taaleri Energian yhdeksi johtavista infratoimialan rahastonhoitajista.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.taalerienergia.com


Lisätietoja:
Kai Rintala, toimitusjohtaja, Taaleri Energia, +358 40 162 5711, kai.rintala@taaleri.com
Stephen Ross, sijoittajasuhdejohtaja, Taaleri Energia, +358 40 733 7789, stephen.ross@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri SolarWind III -rahasto on kerännyt 286 miljoonaa euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksellaan