Voitonjakolainan yleiskuva

Voitonjakolainat ovat joukkovelkakirjalainojen erityistyyppi, jossa joukkovelkakirjalainan korko on ehdoissa määritelty niin, että se on riippuvainen liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan tuotosta. Korosta käytetään tällöin yleensä termiä tuottokorko. Voitonjakolainan tuottokorko voi olla koko liiketoiminnan tuotto tai osa siitä. Sijoittajan tulee aina tutustua tarkasti voitonjakolainan ehtoihin, jotta hän on selvillä siihen erityisesti liittyvistä riskeistä ja oikeuksista. Lisätietoja voitonjakolainoista yleisesti sijoituskohteena löytyy Sijoittajan tietopaketista.

Taaleri Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolaina

Taaleri Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky laskee liikkeelle voitonjakolainan, jolla kerätyt varat se sijoittaa Taaleri Tuulitehdas II Ky:n (”Rahasto”) rahasto-osuuksiin. Rahasto puolestaan sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin tuulivoimahankkeisiin. Rahasto voi ottaa vierasta pääomaa enintään 80 % sijoitustensa hankintahinnoista.

Sijoitus Rahastoon muodostaa käytännössä koko liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan. Siksi voitonjakolainan tuotto ja riskit ovat hyvin samanlaiset Rahaston kanssa ja sijoittajan tulee tutustua huolellisesti myös Rahaston ehtoihin ja riskeihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Rahaston liiketoiminnan alkaessa tuottaa vapaata kassavirtaa operatiivisten kulujen, rahoituskulujen ja hallinnointipalkkion jälkeen jaetaan se edelleen varojenjakona Rahaston sijoittajille (ml. Taaleri Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky). Näin saatu varojenjako jaetaan edelleen voitonjakolainan tuottokorkona ja pääoman lyhennyksinä voitonjakolainaa merkinneille sijoittajille.

Kenelle ja miksi

Voitonjakolaina sopii pitkäjänteiselle ja riskiä sietävälle asiakkaalle. Sijoitus tehdään suljettuun rahastoon, jonka toimikausi on jopa 10 vuotta pitkä, ja joka ei välttämättä pysty maksamaan tuottoja sijoittajilleen heti toimintansa ensimmäisinä vuosina. Mikäli Rahaston liiketoiminta ei ole voitollista, Rahasto ei pysty maksamaan lainkaan tuottoa sijoittajille.

Tuulivoimalla tuotetulle sähkölle maksetaan ns. syöttötariffia, joka tällä hetkellä takaa sähkölle suhteessa sähkön markkinahintaan noin kaksinkertaisen hinnan. Tämä tekee tuulivoimasta sijoituskohteena hyvin houkuttelevan. Sijoittajan on kuitenkin otettava riski siitä, että tuulipuistot saadaan rakennettua tuotantokuntoisiksi ja että syöttötariffijärjestelmä säilyy muuttumattomana olemassa Suomessa rahaston toimikauden ajan.

Tietoa tuotteesta

Sijoitus Rahastoon tehdään välillisesti merkitsemällä Rahaston yhden yhtiömiehen (Taaleri Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky) liikkeeseen laskemaa voitonjakolainaa. Minimisijoitus voitonjakolainassa on 10 000 euroa.

Voitonjakolainan merkintäaika on päättynyt 13.5.2015, emmekä voi enää ottaa vastaan uusia sijoituksia tähän tuotteeseen.

Dokumentit

Tarjousesite

Tarjousesitteen täydennys 1/2014
Tarjousesitteen täydennys 2/2014
Tarjousesitteen täydennys 1/2015
Tarjousesitteen täydennys 2/2015

Taaleritehtaan Tuulitehdas II Vuosiraportti 2014
Taaleritehtaan Tuulitehdas II Vuosiraportti 2015
Taaleri Tuulitehdas II Vuosiraportti 2016
Taaleri Tuulitehdas II Vuosiraportti 2017
Taaleri Tuulitehdas II Vuosiraportti 2018
Taaleri Tuulitehdas II Vuosiraportti 2019

Tuuli II -voitonjakolainan perustiedot

Nimi Taaleri Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolaina
Arvopaperi Taaleri Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolaina
ISIN FI4000113089
Arvopaperityyppi Joukkovelkakirjalaina
Liikkeellelaskun valuutta Euro
Liikkeeseenlaskija Taaleri Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky
Syöttörahaston hoitaja Taaleri Pääomarahastot Oy
Vähimmäismerkintä 10 000 euroa
Liikkeeseenlaskuhinta 100 %
Merkintäpalkkio 1 % merkinnän nimellisarvosta
Korko Lainalle maksetaan tuottokorkoa liikkeeseenlaskijan tuloksen perusteella. Kiinteää korkoa ei makseta.
Koronmaksu Mahdollinen edelliseltä tilikaudelta kertynyt tuottokorko maksetaan vuosittain 15.5.
Eräpäivä Lainalla ei ole kiinteää eräpäivää. Se maksetaan kuitenkin takaisin viimeistään Taaleri Tuulitehdas II Ky:n lopullista varojenjakoa seuraavan tilikauden koronmaksupäivänä.
Merkintäaika 5.11.2014 – 14.5.2015
Merkintöjen hyväksyntä Joka toisen viikon perjantai alkaen 7.11.2014
Lisätieto
Sarjan koko 5 308 000 euroa

Sijoituskohteiden palkkiot

Vähimmäismerkintä 10 000 euroa
Merkintäpalkkio 2 %
Hallinnointipalkkio 1,25 % p.a.
Tuottopalkkio 30 %
Erikoissijoitusrahasto Parkin hallinnointipalkkio 0,20 % p.a.

Hinta kalenterivuoden lopussa

31.12.2015 109,455362
31.12.2016 157,863584
31.12.2017 174,697303
31.12.2018 223,511947