Energiantuotannolla on keskeinen rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Siirtymällä päästöttömiin energiantuotantovaihtoehtoihin voidaan energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä vähentää merkittävästi. Tuulivoima on ollut 1990-luvulta lähtien maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto ja ennusteiden mukaan vuoteen 2020 mennessä valtaosan energiantuotannon uusinvestoinneista arvioidaan olevan uusiutuvaa energiaa.

Taalerin kolmas tuulivoimaan sijoittava rahasto, Tuulitehdas III, lanseerattiin kesällä 2016 ja suljettiin jo muutaman viikon kuluttua rahaston tavoitekoon täytyttyä. Rahastoon kerättiin sijoitussitoumuksia noin 45 miljoonaa euroa yhteensä noin 240 sijoittajalta. 

Rahasto rakennutti 11 tuulivoimalan (33 MW) Kivivaara-Peuravaara 2B -tuulipuiston Hyrynsalmelle. Puiston  rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2016 ja tuulipuisto aloitti sähköntuotannon vuoden kuluttua. Rahaston toiminta-ajatuksen perustana on hyvän tuoton lisäksi myös se, miten rahaston tuulipuisto vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tuulipuiston rakentaminen luo työpaikkoja tuulipuiston sijaintipaikkakunnan asukkaille ja tuo verotuloja kunnalle.

Rahaston ympäristövaikutus sen elinkaaren alusta on ollut merkittävä. Rahaston rakentaman tuulipuiston ansiosta päästöjä on vähennetty jo yhteensä noin 130 000 hiilidioksiditonnia. Päästövähennykset tarkoittavat noin 13 000 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Samalla kasvatetaan Suomen energiaomavaraisuutta ja pienennetään sähköntuontia, sillä Kivivaara-Peuravaara 2B –tuulipuistossa on vuoden 2018 loppuun mennessä tuotettu puhdasta sähköä noin 131 000 megawattituntia (MWh).

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.