Energiantuotannolla on keskeinen rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Siirtymällä päästöttömiin energiantuotantovaihtoehtoihin voidaan energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä vähentää merkittävästi. Tuulivoima on ollut 1990-luvulta lähtien maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto ja ennusteiden mukaan vuoteen 2020 mennessä valtaosan energiantuotannon uusinvestoinneista arvioidaan olevan uusiutuvaa energiaa.

Taalerin toinen tuulivoimaan sijoittava rahasto, Tuulitehdas II, lanseerattiin vuoden 2014 toukokuussa ja rahasto oli auki merkinnöille vuoden. Rahastoon kerättiin sijoitussitoumuksia noin 84 miljoonaa euroa yhteensä noin 520 sijoittajalta. 

Rahasto rakennutti kahdeksan tuulipuistoa Suomeen: Alavieskaan, Iihin, Ylivieskaan, Kankaanpäähän, Karviaan, Perhoon ja Suomussalmelle. Kokonaisuus käsittää yhteensä 186,3 MW tuulivoimaa. Rahaston toiminta-ajatuksen perustana on hyvän tuoton lisäksi myös se, miten rahaston tuulipuistot vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tuulipuistojen rakentaminen luo työpaikkoja tuulipuistojen sijaintipaikkakuntien asukkaille ja tuo verotuloja kunnalle. Rahaston positiivinen ympäristövaikutus sen elinkaaren alusta on ollut merkittävä. Rahaston rakentamien tuulipuistojen ansiosta päästöjä on vähennetty jo yhteensä noin 702 000 hiilidioksiditonnia. Päästövähennykset tarkoittaa noin 70 000 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Samalla kasvatetaan Suomen energiaomavaraisuutta ja pienennetään sähköntuontia.

Rahaston portfolion rakentaminen aloitettiin Ylivieskan Pajukosken tuulipuistosta joulukuussa 2014 ja viimeisenä valmistui heinäkuussa 2016 Kivivaara-Peuravaara 2A -tuulipuisto Suomussalmella. Rahaston tuulipuistoissa on vuoden 2018 loppuun mennessä tuotettu puhdasta sähköä 1 348 000 megawattituntia (MWh).

Tuulitehdas II -rahasto irtautui ensimmäisestä sijoituskohteestaan 8.1.2020 toteutetulla kaupalla, kun Myllykankaan Tuulipuisto II Ky myytiin eteläkorealaisen sijoittajaryhmän hallinnoimalle yhtiölle. Samassa yhteydessä ostaja hankki omistukseensa myös Tuulitehdas I -rahaston Nybyn ja Myllykankaan tuulipuistojen yhtiöosuudet. Taaleri Energia -konserni jää hoitamaan sopimuksen perusteella kaupan kohteena ollutta tuulipuistoa.

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Voitonjakolainaan liittyvät tiedot