Taaleri SolarWind II, Taaleri Energia Funds Management Oy:n hallinnoima kansainvälinen uusiutuvan energian rahasto, on kerännyt noin 220 miljoonan euron sijoitussitoumukset ensimmäisellä varainhankintakierroksellaan.

Rahaston sijoittajia ovat mm. Euroopan investointipankki, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Espoon kaupunki, Rakennusliitto sekä laaja joukko eläkerahastoja, säätiöitä ja perheyhtiöitä. Myös huomattava määrä yksityishenkilöitä on sijoittanut rahastoon Taaleri Pääomarahastot Oy:n hallinnoiman Taaleri Aurinkotuuli II – syöttörahaston kautta.

Merkittävä määrä kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia on osoittanut kiinnostuksensa rahastoa kohtaan mikä tukee vahvasti tulevaa varainhankintaa. Taaleri SolarWind II -rahaston tavoitekoko on 300 miljoonaa euroa ja enimmäiskoko 400 miljoonaa euroa.

Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa teollisen kokoluokan tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotantolaitoksiin. Sijoitukset hajautetaan pääasiassa rakennusvalmiisiin hankkeisiin Euroopassa (n. 80 %) ja Yhdysvalloissa (n. 20 %). Taaleri SolarWind II tulee rahoittamaan noin 850 MW uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä syrjäyttää vuosittain yli miljoona tonnia hiilidioksidipäästöjä tuotantolaitosten yli 25-vuotisen elinkaaren aikana.

”Tuulivoima ja aurinkoenergia ovat tänä päivänä markkinaehtoisesti kilpailukykyisiä vaihtoehtoja suhteessa muihin energiamuotoihin. Rahasto on tehnyt jo kaksi sijoituspäätöstä ja käymme rahaston kohdemarkkinoilla useita neuvotteluja uusista hankkeista. Strategiamme on sijoittaa kuhunkin hankkeeseen noin 20–50 miljoonaa euroa, mutta voimme toteuttaa myös suurempia hankkeita yhdessä rahaston sijoittaneiden tahojen ja strategisten kumppaneiden kanssa. Olemme erittäin tyytyväisiä sijoittajien kiinnostuksesta rahastoamme kohtaan. Nyt on aika laittaa sijoitetut varat töihin”, Taaleri Energian toimitusjohtaja Kai Rintala toteaa.

”Sijoitustiimi ja Taaleri SolarWind II -rahasto on otettu erittäin hyvin vastaan institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Täysin markkinaehtoiset, ilman valtion tukia toteutetut teollisen kokoluokan tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan keskittyvät rahastot ovat houkuttelevia investointeja sekä vaikuttavuuden että tuottojen näkökulmasta. Olemme iloisia siitä, että näin monet sijoittajat luottavat tiimiimme ja ovat valinneet rahastomme,” sanoo Taaleri Energian sijoittajasuhteista vastaava Stephen Ross.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb lisäävät: ”Siirtyminen uusiutuviin energianlähteisiin on yksi planeettamme kestävän tulevaisuuden avaintekijöistä ja se vaatii merkittäviä investointeja. Sen vuoksi on loogista, että olemme mukana Taalerin uusiutuvan energian rahastossa. EU on asettanut tavoitteeksi kasvattaa uusiutuvien energianlähteiden osuutta energiantuotannossa ja sen myötä Euroopan investointipankki on investoinut vahvasti uusiutuvan energian tuotantoon. Euroopan investointiohjelma antaa Euroopan investointipankille mahdollisuuden tukea tätä tavoitetta rahastojen, kuten Taaleri SolarWind II:n kautta.”

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on suomalainen tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan keskittyvä hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä. Taaleri Energia kehittää, investoi ja hallinnoi teollisen mittakaavan tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeita pääasiassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja hallinnoi 1 GW:n tuuli- ja aurinkosähköportfoliota. Taaleri Energia on Suomen tuulivoimamarkkinoiden suurin omistava ja operoiva pääomasijoittaja. Yhtiö hallinnoi 110 tuulivoimalaa, jotka tuottavat noin yhden prosentin koko maan sähköstä. Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. www.taalerienergia.com.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja antaa:
Kai Rintala, toimitusjohtaja, Taaleri Energia, 040 162 5711, kai.rintala@taaleri.com